BLOG - baza wiedzy
Ekologiczne spalanie paliw stałych

Zalety kotłów 5. klasy i ecodesign

Kotły spełniające wymogi emisyjne 5. klasy / ecodesign to najczystsze obecnie istniejące urządzenia do spalania węgla / drewna.

Emitują o ponad 90% mniej zanieczyszczeń w porównaniu z pozaklasowymi kotłami, które – niepoprawnie użytkowane – wędzą nas na co dzień w całej Polsce.

W tych nowoczesnych urządzeniach nie da się kopcić choćby bardzo chcieć. Nie ma też mowy o jakimkolwiek zauważalnym dymie choćby przez moment.

Kocioł z podajnikiem Ekoprojekt

Spalanie węgla w kotle CO Ekoprojekt

W kotle 5. klasy spala się na raz mała ilość węgla. Pali się „bardzo ostro”, do przejrzystych spalin, w godziwych warunkach. Podany do spalania opał w całości się spala, a więc ilości pozostałej w spalinach sadzy i smoły są marginalne.

Dlatego w 99% kotłów nie potrzeba żadnego filtrowania spalin.

Całym procesem spalania steruje nowej generacji sterownik.

Nowej generacji sterowniki nie wymagają od użytkownika, żadnych dodatkowych ustawień. Sterowniki jednostanowe z PID.

Sterownik do kotła Ekoprojekt