BLOG - baza wiedzy
Ekologiczne spalanie paliw stałych

Kominki piecyki i kozy

Spis treści

Kominek ekoprojekt jaki wybrać?

Miejscowe grzewacze pomieszczeń, w tej grupie dyrektywy Ecodesign, znajdują się kominki z zamkniętą komorą spalania. Kominki opalane drewnem. Piece i popularne kozy.

Skupimy się na wkładach kominkowych, zgodnych z dyrektywą UE, Ecodesign (Ekoprojekt). Obowiązuje od 2022 roku.

Bezpiecznym zakupem będzie wkład kominkowy spełniający wymogi ecodesign.

Należy pamiętać, że kominek jako całość składa się z wkładu kominkowego i obudowy (zabudowy). Te dwa elementy decydują o komforcie użytkowania.

Kominek szkic Ekoprojekt

Wybór wkładu kominkowego oznakowanego ECODESING, zabezpieczy nas przed zmieniającymi się ustawami samorządów w Polsce.

Wkład kominkowy opalany drewnem, odnawialnym paliwem stałym.

Dyrektywa UE ecodesign

Dyrektywa UE ecodesign wprowadza nowy parametr:

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń kominkiem.

≥ 65% dla ogrzewaczy pomieszczeń
na paliwo stałe z zamkniętą komora
spalania wykorzystujące paliwo stałe inne niż
drewno prasowane w formie peletów.

Zupełnie nowy parametr:

Sezonowa efektywność grzewcza określa, że dla każdego zakresu mocy sprawność musi być na poziomie: ≥ 65%.

Czyli sprawność urządzeniana pracującego na mocy nominalnej i minimalnej

Zobacz poprawne oświadczenie zdodności z dyrektywą UE

Zamawiając wkład kominkowy, lub innego typu miejscowy ogrzewacz, koniecznie zarządaj oświadczenia potwierdzenia zgodności.

Ważne informacje ekoprojekt

Ważne dla Ciebie. Zwróć uwagę czy producent nie pisze, że jego urządzenie nadaje się tylko do pracy z mocą nominalną… wtedy normę spełnia, stempelek przybity i załatwione.

A jak to potem wygląda w salonie? Zapewniamy że praktycznie nigdy nie będziesz palił w kominku z mocą nominalną, czyli maksymalną.

Palenie z mocą nominalną, przegrzeje salon, zrobi z niego saunę.

Instalując wkład kominkowy, lub innego typu miejscowy ogrzewacz, dobierz właściwą moc, lub skorzystaj z profesjonalnego doradztwa.

Pamiętaj duża szyba = duża emisja ciepła bezpośrednio do salonu

Obudowa wkładu kominkowego ecodesign

Zgodnie z dyrektywą ecodesign, jesteśmy „zmuszeni” do zakupu zgodnego z nią wkładu kominkowego.

Taki wkład kominkowy zamknięty, ma wysoką sprawność energetyczną, oddaje dużo ciepła do pomieszczenia.

Temperatura spalin jest niska.

Jak zagospodarować to ciepło, aby nie przegrzewało salonu gdy zapalimy w kominku?

Jednym z najprostszych sposobów jest wykonanie zabudowy ciepłej. Taka obudowa zmagazynuje nam część ciepła.

Zrównoważy bilans cieplny budynku.

Jednym z producentów materiałów do wykonania zabudowy ciepłej jest firma Grupa owo.pl

Ciepłe kominki materiały systemowe, opisane są na stronie firmowej.